GOVERNANCE

Te Kotahitanga o Ngāti Tuwharetoa Trust is a forum for all Ngāti Tuwharetoa hapū to come together as equals, to discuss our common goals, and to support each other to reach final settlement. Te Kotahitanga is the mandated post-settlement representative of Ngāti Tuwharetoa.

Te Kotahitanga includes 26 Ngāti Tuwharetoa hapū. Each hapū appoints a trustee and an alternate to represent their hapū concerns.

Te Ariki Sir Tumu te Heuheu

Sir Tumu te Heuheu is the Patron of Te Kotahitanga. His leadership ensures that we think always about the needs of future generations, that we are mindful of our tikanga and united in our efforts. The Ariki also leads our engagement with the Crown, with other iwi and with our people.

Te Kotahitanga comprises one trustee and one alternate for each hapū, in accordance with the Trust Deed.

HAPŪ TRUSTEE ALTERNATE
Ngāti Haa Merehira Savage
Ngāti Hikairo ki Tongariro Bubs Smith
Ngāti Hine Heemi Biddle Ngahuia Eru
Ngāti Hinemihi Dominic Otimi
Ngāti Hinerau
Ngāti Hineure
Ngāti Kurauia David Livingstone Danica Searancke-Tipene
Ngāti Manunui Tania Te Akau Maria Hoko
Ngāti Moekino Wiari Rauhina
Ngāti Parekaawa Kia Paranihi Ngakuru Edwards
Ngāti Rauhoto Waihaki Rameka Tia Greenaway
Ngāti Rongomai Jeanette Trego
Ngāti Ruingarangi Michael Lyttle
Ngāti Tarakaiahi Barbara Moana Miriama Matene
Ngāti Te Kohera Robert Joseph Timutetai Rorason
Ngāti Te Maunga Oram Hepi Blandina Diamond
Ngāti Te Rangiita Te Rangi Maniapoto Ramon Maniapoto
Ngāti Te Urunga Whakaeke Ritete Moyra Bramley
Ngāti Turangitukua Jeffrey Bennett Ngaiterangi Smallman
Ngāti Turumakina Peter Mariu Sean te Heuheu
Ngāti Tutemohuta Ngatoru Wall Takiora Wall
Ngāti Tutetawha
Ngāti Waewae Lou Chase Paula McKenzie
Ngāti Wairangi Maria Harrison Matt Andrews
Ngāti Wheoro Hariata Cairns Valma Adams
Te Kapa o Te Rangiita Gayle Leaf Celeste Miller
Te Waiū o Tuwharetoa - Wai 21 Tomairangi Fox Colleen Skerrett

Search